Tävlingsbestämmelser

Det är bara aktiva medlemmar i ULGK / Arlandastads GK´s som har rätt att delta i klubbens tävlingar. Undantag gäller för vissa tävlingar, som även är öppna för aktiv medlem i golfklubb som tillhör SGF eller motsvarande i annat land.

Alla tävlingar spelas efter SGF:s ”Regler för golfspel”.

Bestämmelser för tävlingens spelform, klassindelning, startavgift, första start, speciella regler etc, framgår av tävlingsinbjudan. Minst fem spelare/klass måste anmälas för att en tävling ska anordnas. För tävlande gäller att scorekortet hämtas senast 15 min före egen starttid. Spelare som ej erlagt startavgift äger ej rätt att starta!

Tvister eller tveksamheter beträffande regler hänskjuts till tävlingsledningen, vars beslut är slutgiltigt. Prisutdelning hålls klassvis direkt efter det att samtliga i klassen spelat färdigt och resultaten räknats fram av  tävlingsledningen.

Priser som inte avhämtas inom 21 dagar efter tävlingen tillfaller klubben.

ANMÄLAN

Anmälan till tävling kan göras när som helst under säsongen, med beräknad början från mitten av april.

Anmälan görs i terminalen i golfcafét eller på ”Min golf”  www.golf.se  Anmälan kan inte göras via telefonsvarare, e-post eller tidbokningen.

Anmälningstiden utgår onsdagar 12.00. Gäller både lördag och söndagstävlingar. För övriga tävlingar går anmälningstiden ut enligt uppgift på tävlingsinbjudan. Vid överanmälan gäller anmälningsordning eller hcp-ordning. Tidig eller sen start inom klassen kan önskas men ej garanteras. Lottning sker  genom  GIT-systemet.

STARTLISTA

Anslås senast kl 19.00 på torsdag. Listan finns också tillgänglig på www.golf.se (Min golf). Lagtävlingar  lottas 07:00 speldagen om inget annat anges.

EFTERANMÄLAN

Är möjlig i mån av plats inom ordinarie startfält. Anmälan gäller dock bara den egna klassen och måste göras före första start av klassen.  Vid överanmälan gäller först anmälningsordning. I mån av plats i startfältet finns det en möjlighet att deltaga i tävling genom personlig närvaro på tävlingsdagen.

AVANMÄLAN

Glöm inte avboka din tävlingsanmälan snarast vid sjukdom eller förhinder för att ge plats åt andra. Vid ej avbokad starttid debiteras full startgift.

Eventuellt återbud lämnas senast dagen före aktuell tävling via terminal, eller på http://www.golf.se (Min golf).I undantagsfall kan avanmälan göras på telefon.

Du kan inte lämna återbud via e-post!

Spelare som uteblir från tävling utan att ha lämnat återbud betalar startavgiften för denna innan han eller hon tillåts delta i någon annan av klubbens tävlingar. I vissa fall kan klubben även avstänga vederbörande från spel på banan.

HANDICAP

Spelaren är själv ansvarig för sitt handicap. Ändras handicap under tiden mellan anmälan och tävlingsdag är det spelaren själv som skall  ändra sitt handicap via terminal eller ”min golf” före start. Spelare ska upplysa tävlingsledaren om ändrat handicap men är själv ansvarig för att rätt handicap står på score-kortet. Tävlingsledningen kommer att uppmana den tävlande att själv ändra sitt handicap via terminal före start.

Spelare som lämnar in scorekort med för högt spelhandicap i förhållande till sitt aktualla handicap diskvalificeras medan spelare som lämnar in scorekort med för lågt spel-handicap anses spela på det lägre handicapet.

ÖVRIGT

Avståndmätare – Se lokal regel (Anslagstavlan.)