Banans Framtid

I augusti 2005 skrev Solna Stad och byggföretaget Peab ett köp- och markavtal. För 865 miljoner kronor blev Peab ägare till Ulriksdalsfältet med inriktning på att bygga en helt ny stadsdel med plats för 1400 bostäder och cirka 125 000 kvadratmeter för kontor och handel.

Peab och Solna Stad avhöll den 22 augusti 2007 en ceremoni på golfanläggningen som förkunnade att bostadsbyggandet på Ulriksdalsfältet skulle starta hösten 2008 – och att en första byggetapp var planerad att pågå under hela 2009 utan hindra fortsatt spel över 18 hål.

Den inledande byggetableringen i området avsåg markytor bortom golfbanans hål 5, 6, 16, 17 och innehöll bl a uppställning av byggarbets­bodar, förberedelser för vägar, vatten/avlopp samt byggstart för kontorsfastighet utmed E4:an, flerfamiljshus och stadsradhus bort mot Kolonnvägen.

Inom Ulriksdals GK är vi mycket nöjda för det goda samarbete och den löpande positiva dialog som förs med Peab, Ulriksdals Golf AB och Solna Stad i syfte att ge plats för golfspel på Ulriksdalsfältet så länge det är möjligt.

Framtidsplaner finns på att bereda plats för golf på Ulriksdalsfältet även när bostäder och kontor står klara i området!

Om byggverksamheten på Ulriksdalsfältet  > Läs mer