HCP-Kommittén

Ordförande: Vakant E-post:

Handicaprevision 2018-2019
Den årliga handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder är nu genomförd.
Revisionen genomfördes av Svenska Golfförbundet.

Nyheter i hcp-bestämmelserna
Klubb-hcp försvinner och en ny hcp-grupp (6) ersätter.
Hcp-grupperna 1-5 höjs med 0,1 slag när resultatet ligger under buffertzonen.
Sänkning enligt tabell när resultatet ligger över buffertzonen.
Hcp-grupp 6 kan höjas på egen begäran, (hcp-kommittén beslutar).
Alla hcp-grupper utom grupp 1 (plus-4,4) kan sänka sina hcp genom att registrera 9-håls, 12-håls eller 18-håls i föranmälda sällskapsronder.

Föranmälan kan göras i
GIT, Golfterminal, Min Golf och till markör på 1:a tee. Föranmälan kan makuleras innan start.

EGA-Handicap
EGA står för European Golf Association.

  • Alla spelare med fyra HCP-registrerade ronder (18 eller 9 hål) föregående år kommer att få EGA-hcp.
  • Med 4 registrerade ronder menas antingen tävlingsronder alt. föranmälda sällskapsronder som finns registrerade i GIT eller Min Golf med resultat.
  • En spelare kan under 2018 få  EGA-hcp genom att registrera fyra HCP-ronder. GIT ger då spelaren automatiskt EGA-hcp
  • Klubbens HCP-kommitté kan ge en spelare EGA-hcp när som helst under säsongen from 2018 om spelaren kan styrka att antal rundor spelats på annat sätt än via registrering i GIT.
  • Spelare i HCP-grupp 1 har möjlighet att spela till sig EGA-hcp genom att registrera fyra Föranmälda Sällskapsronder. Ronderna måste registreras i GIT av GIT- administratören.