Herrkommittén

       

Ordförande:
Hans Sandberg
073-723 70 35
hans.sandberg313@gmail.com 

Ledamöter:
Hans Sandberg  073-723 70 35
Mats Björklund   070-752 03 58
Jan Blomqvist     073-06618 99
Pelle Löfgren      076- 888 98 36

2023-05-04
Den 11 maj kör vi igång säsongens torsdagsgolf. Vi disponerar starttider kl 16.30 – 17.30.
All bokning sker på plats kl 16-17 i klubbhuset.
Välkommen!

Tävlingsprogram 2023
11 maj
(18 maj – ingen golf Kristi Himmelfärdsdag)
25 maj
 1 juni
8 juni – Tvåmanna BB
15 juni
22 juni
29 juni – Greensome
 6 juli 
13 juli
20 juli – Tvåmannascramble
27 juli
 3 augusti
10 augusti – 54:an/dubbelsexan
17 augusti
24 augusti
15 september – avslutning Treklubbor

Untitled1