Herrkommittén

       

Ordförande:
Hans Sandberg
073-723 70 35
hans.sandberg313@gmail.com 

Ledamöter:
Hans Sandberg  073-723 70 35
Mats Björklund   070-752 03 58
Jan Blomqvist     073-06618 99
Pelle Löfgren      076- 888 98 36

2024-05-10
Den 16 maj kör vi igång säsongens torsdagsgolf. Vi disponerar starttider kl 16.30 – 17.30.
All bokning sker på plats kl 16-17 i klubbhuset.
Välkommen!

Tävlingsprogram 2024
16 maj
23 maj
30 maj
13 juni – Tvåmanna BB*
20 juni
27 juni
 4 juli – Greensome*
11 juli 
18 juli
25 juli – Tvåmannascramble*
 1 augusti
 8 augusti
15 augusti – 54:an/dubbelsexan*
22 augusti
15 september – avslutning Treklubbor*

*se separata anslag

Untitled1