Herrkommittén

 Ordförande: Hans Sandberg hans.sandberg313@gmail.com 0737-237035  

 

 

 

Ledamöter:
Kjell Hedman      Tel: .070-4964531
Hans Sandberg  Tel: .073-7237035
Jan Blomqvist     Tel: .070-7478543
Pelle Löfgren      Tel: .070-8268181

2021-05-17
Den 20 maj kör vi igång säsongens torsdagsgolf . Vi disponerar starttider kl 16.30 – 17.30.
Ej förhandbokning av starttider – all bokning sker på plats kl 16-17.
Välkommen!

Tävlingsprogram 2021
20 maj
27 maj  
 3 juni
10 juni
17 juni – Tvåmanna BB
24 juni
 1 juli
 8 juli 
15 juli – Greensome
22 juli
29 juli – Tvåmannascramble
 5 augusti
12 augusti – 54:an/dubbelsexan
19 augusti
26 augusti
17 september – avslutning Treklubbor

Untitled1