Kansliet

Klubbens kansli är obemannat.

Bli medlem i Ulriksdals GK
Se startsida.

Ändra adress mm
Vi ber dig att själv hålla dina kontaktuppgifter aktuella via golf.se.

I viktiga frågor kontakta vår ordförande Björn Sveen
0705-32 66 22
sveen.b@gmail.com